Milí táborníci, vážení rodiče, příznivci našeho tábora.
   Blíží se konec roku, se kterým jsme pravidelně začínali s přípravou tábora na letní prázdniny roku následujícího. Po vánocích jsme ohlašovali téma, zveřejňovali leták a zpřístupnili internetové stránky, které o novém táboře informovaly. Táborníci, kteří byli s námi na táboře posledním nalezli ve svých poštovních schránkách v prvním měsíci nového roku obálku s přihláškou a ostatními materiály, aby se mohli přednostně přihlásit na tábor nový. Na konci roku 2014 a na začátku roku 2015 tomu tak již nebude! 
    Ačkoliv jsem si jako hlavní vedoucí tábor maximálně užívala, těšilo a naplňovalo mě nadšení dětí z programu, přípravě jsem věnovala maximální úsilí i čas, po zvážení všech pro i proti jsem se rozhodla, že už další tábory jako hlavní vedoucí vést nebudu. Jelikož se ani výboru TJ Sokol Jaroměř nepodařilo sehnat nikoho, kdo by se této nelehké úlohy ujal, končí tím i dlouholetá historie a tradice sokolských táborů v Jaroměři. Doufám ale, že se mně i celému štábu podařilo vždy připravit takový program, na který budou děti dlouho s nostalgií vzpomínat a rodiče vzpomenou na dva letní týdny, kdy prožívali dění na táboře každý den prostřednictvím internetu spolu se svými dětmi, vnoučaty,... 
   Všem táborníkům tedy přejeme, ať se jim daří ve škole i v životě. Chtěli bychom také moc poděkovat rodičům, kteří nebrali náš tábor jen jako zaplacenou rekreaci pro své děti a jakkoliv nám pomohli tábor zpříjemnit materiálně (např. různými dary, upečenými dobrotami, atd.), ale i morálně, že nám prostě po příjezdu z tábora přišli podat ruku, poděkovat, rozloučit se, případně svůj dík a uznání vyjádřili v návštěvní knize na internetu. Bohužel takových rodičů byla menšina!
 
Na závěr tedy rozloučení se všemi - bude se mi po vás stýskat...
 
Monika Lupínková